Πόσο χρόνο αφιερώνουμε για να φτιάξουμε κάτι χρήσιμο από παλιά υλικά την εβδομάδα;

6:05 μ.μ. TipsNow 0 Comments

ψηφοφορίαΜετά από ψηφοφορία που κάναμε στο blog μας  τα αποτελέσματα που βγάλαμε είναι τα εξής:
Το διάγραμμα είναι επί τις %.
το 8%   αφιερώνει 4 ώρες και πάνω.
το 25% αφιερώνει 2 με 4 ώρες.
το 25% αφιερώνει 1 με 2 ώρες.
το 20 % αφιερώνει 1 με 30 λεπτά.
και το 25% δεν αφιερώνει καθόλου χρόνο.
σε δείγμα εικοσιτεσσάρων ανθρώπων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

0 σχόλια :

Σας ευχαριστούμε πολύ